Tämä video on toteutettu perinneyhdistyksen CD:ltä otetuista valokuvista.